WERKWIJZE

p

1. SNEL ADVIES BIJ LETSELSCHADE

U neemt contact met ons op door te bellen, mailen of door het invullen van het contactformulier. Wij zijn tevens na kantooruren bereikbaar. Vervolgens wordt uw situatie, binnen 24 uur, door een van onze letselschadejuristen beoordeeld. Onze rechtsbijstand is in beginsel geheel gratis.

Na het eerste contact wordt er een afspraak ingepland om de mogelijkheden binnen uw zaak te bespreken. De communicatie verloopt in een voor u begrijpelijke taal zodat u adequaat wordt geïnformeerd. Na dit gesprek bent u op de hoogte over uw rechten (en plichten) als slachtoffer en kunt u beslissen of wij voor u de zaak in behandeling nemen.

2. HUISBEZOEK OF EEN AFSPRAAK BIJ ONS OP KANTOOR

Bij aanvang van de zaak vindt een kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek vindt plaats bij u thuis of bij ons op kantoor. Tijdens het gesprek wordt de toedracht van het ongeval, de omvang van uw letselschade en de verdere aanpak besproken. Van dit gesprek maken wij een verslag waarin alle relevante informatie en afspraken staan weergegeven. Dit verslag kunnen wij indien u dit wenst tevens in het Arabisch opstellen.

w

3. CONTACT VERZEKERAAR EN EERSTE VOORSCHOT LETSELSCHADE

Wij stellen de wederpartij aansprakelijk voor uw schade, direct na het eerste contact met het slachtoffer. In de aansprakelijkstelling wordt meteen om een voorschot op uw letselschade verzocht, zodat u niet in de financiële problemen belandt. Wij richten ons op de schadeloosstelling en u richt zich uitsluitend op uw herstellen.

4. ADVIES MEDISCH ADVISEUR

Voor het aantonen van uw letselschade werken wij intensief samen met onze medische adviseur. Een medisch adviseur is een arts die de op het ongeval betrekking hebbende medische gegevens verzamelt en beoordeelt. Aan de hand van de medische inlichtingen en het advies van de medische adviseur nemen wij contact met u op om de voortgang te bespreken.

l

5. SCHADE INVENTARISATIE

Om uw volledige schade te kunnen verhalen op de aansprakelijke wederpartij, zullen wij eerst inventarisatie maken van de door u geleden en nog te lijden schade. In onze benadering gaan wij altijd voor een maximale en rechtvaardige schadevergoeding. Waar u exact aanspraak op maakt is per persoon afhankelijk. Zie het kopje “schadeposten” ter illustratie.

Wij adviseren u een overzicht bij te houden van de door u gemaakte kosten

6. AFWIKKELING LETSELSCHADE

Met de definitieve afwikkeling van uw letselschade kan pas worden begonnen wanneer u volgens de behandelende medicus bent hersteld of wanneer duidelijk is welke gevolgen uw letsel of handicap zal hebben voor de rest van uw leven. Wij maken een berekening van een rechtvaardige schadevergoeding en claimen dit bij de wederpartij akademischer ghostwriter. Na overeenstemming met de wederpartij wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt en eventuele belastinggarantie verleend die u, bij akkoord, dient te ondertekenen.

SOCIAL MEDIA

CONTACT

Naritaweg 127

1043 BS Amsterdam

Email: info@sterkletselschade.nl 

Whatsapp: 06 – 34 13 36 95

Bel: 020 – 369 01 65

(Elke dag van 09:00 tot 21:00)

Free WordPress Themes
Letselschadescan

Vul het onderstaande formulier in voor een gratis letseladvies. Onze medewerkers zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Toedracht*

Moment van incident*

Aard van het letsel:
wat mankeer(de) je en in welke mate heb je daar last van (gehad).

Toelichting (optioneel)

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

X
Letselschadescan