RECHTSGEBIED

VERKEERSONGEVALLEN

De meeste schadegevallen vinden plaats in het verkeer. Bij het overtreden van verkeersregels en/of verkeerstekens, is degene die de regels overtrad, aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade. De wet biedt daarnaast extra bescherming voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals: fietsers, voetgangers en andere ongemotoriseerde weggebruikers.

ARBEIDSONGEVAL

Bij arbeidsongevallen gaat het om ongevallen die de werknemer lijdt in de uitoefening van het werk. Bepaalde omstandigheden kunnen namelijk leiden tot een onveilige werkomgeving. Indien het gevaar zich heeft geopenbaard en sprake is van letselschade is de werkgever in beginsel aansprakelijk.

De wet vestigt een zogenaamde zorgplicht op de werkgever. De werkgever dient namelijk aan te tonen dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen om letselschade die de werknemer, in de uitoefening van het werk lijdt, te voorkomen.

MEDISCHE FOUT

Bij een medische ongeval gaat het om een toerekenbare fout van de behandelende arts. Indien sprake is van een toerekenbare fout dan heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding. Voor de vaststelling van een dergelijke medische fout is medische kennis van een arts onontbeerlijk. Wij werken met medische deskundigen die veel kennis en ervaring hebben om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een medische fout.

SPORT EN SPEL

Binnen de context van een sport en spel situatie gelden andere regels dan daarbuiten. In de hitte van de strijd kunnen namelijk bepaalde handelingen worden verricht, die gelet op de context van de spelsituatie, gerechtvaardigd zijn hausarbeit ghostwriter. Zo is een karatetrap binnen “de ring” geoorloofd terwijl eenzelfde trap buiten “de ring” niet meer geoorloofd is. Een gedraging binnen een sport en spel situatie leidt snel tot aansprakelijkheid. Echter is het altijd raadzaam om uw zaak aan ons voor te leggen voor nader advies.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIEREN

Bij aansprakelijkheid van dieren gaat het om schade veroorzaakt door een eigen activiteit van het dier. De bezitter van het dier is in beginsel aansprakelijk voor de schade. De onbereikbaarheid van het dier leidt vaak tot letsel wat ingrijpende gevolgen kan hebben.

VERKEERSONGEVALLEN

De meeste schadegevallen vinden plaats in het verkeer. Bij het overtreden van verkeersregels en/of verkeerstekens, is degene die de regels overtrad, aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade. De wet biedt daarnaast extra bescherming voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals: fietsers, voetgangers en andere ongemotoriseerde weggebruikers.

ARBEIDSONGEVAL

Bij arbeidsongevallen gaat het om ongevallen die de werknemer lijdt in de uitoefening van het werk. Bepaalde omstandigheden kunnen namelijk leiden tot een onveilige werkomgeving. Indien het gevaar zich heeft geopenbaard en sprake is van letselschade is de werkgever in beginsel aansprakelijk.

De wet vestigt een zogenaamde zorgplicht op de werkgever. De werkgever dient namelijk aan te tonen dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen om letselschade die de werknemer, in de uitoefening van het werk lijdt, te voorkomen.

MEDISCHE FOUT

Bij een medische ongeval gaat het om een toerekenbare fout van de behandelende arts. Indien sprake is van een toerekenbare fout dan heeft het slachtoffer recht op een schadevergoeding. Voor de vaststelling van een dergelijke medische fout is medische kennis van een arts onontbeerlijk. Wij werken met medische deskundigen die veel kennis en ervaring hebben om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een medische fout.

SPORT EN SPEL

Binnen de context van een sport en spel situatie gelden andere regels dan daarbuiten. In de hitte van de strijd kunnen namelijk bepaalde handelingen worden verricht, die gelet op de context van de spelsituatie, gerechtvaardigd zijn. Zo is een karatetrap binnen “de ring” geoorloofd terwijl eenzelfde trap buiten “de ring” niet meer geoorloofd is . Een gedraging binnen een sport en spel situatie leidt snel tot aansprakelijkheid. Echter is het altijd raadzaam om uw zaak aan ons voor te leggen voor nader advies.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIEREN

Bij aansprakelijkheid van dieren gaat het om schade veroorzaakt door een eigen activiteit van het dier. De bezitter van het dier is in beginsel aansprakelijk voor de schade. De onbereikbaarheid van het dier leidt vaak tot letsel wat ingrijpende gevolgen kan hebben.

SOCIAL MEDIA

CONTACT

Naritaweg 127

1043 BS Amsterdam

Email: info@sterkletselschade.nl 

Whatsapp: 06 – 34 13 36 95

Bel: 020 – 369 01 65

(Elke dag van 09:00 tot 21:00)

Free WordPress Themes
Letselschadescan

Vul het onderstaande formulier in voor een gratis letseladvies. Onze medewerkers zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Toedracht*

Moment van incident*

Aard van het letsel:
wat mankeer(de) je en in welke mate heb je daar last van (gehad).

Toelichting (optioneel)

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

X
Letselschadescan